خدمات ما

حمل و نقل

حمل و نقل هوایی
شرکت دنیا گرد با نمایندگی خطوط هوایی آمادگی خود را جهت حمل محمولات هوایی از مبادی مختلف اروپا ، آمریکا ، و آسیا به ایران و بالعکس به صورت Door to Door اعلام می دارد.
خدمات حمل هوایی ما به شرح ذیل می‌باشد:
- حمل هوایی Express
- حمل کالای تجاری
- تجمیع و تفکیک محموله هوایی Consolidation Services
- خدمات هوایی ورود موقت تحت کارنه ATA
- خدمات نمایشگاهی